Política de privacitat

A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, La Puça t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de La Puça amb les dades obtingudes en el website www.lapuçagirona.cat. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació les dades recaptades durant la navegació pel website, de les dades proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats. Si no desitges rebre publicitat, només has d'entrar en el teu compte i desactivar l'enviament de newsletter i informacions.

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients i usuaris de www.lapuçagirona.cat.es poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@lapusagirona.com, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant en tots dos casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir-los almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol•liciti.

La Puça es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.